Aktualności

Dostawa dwóch notebooków - ogłoszenie wyników postępowania

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, jako zamawiający zwrócił się z prośbą o przedstawienie oferty na  dostawę sprzętu komputerowego w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o nazwie “Kurpiowski Park Kulturowy”

Na przedstawione zapytanie ofertowe wpłynęło siedem ofert.  Wartość pięciu ofert przekroczyła zaplanowany budżet. Tylko dwie oferty spełniały kryteria cenowe.

Przy rozpatrzeniu ofert uwzględniono stosunek ceny do proponowanego sprzętu komputerowego oraz wymogi formalne.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

Enter Krzysztof Lewandowski, ul. Głowackiego 23, 07-410 Ostrołęka – całkowity koszt brutto dostawy dwóch komputerów typu notebook – 6400 zł.

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji postanowiło przyjąć ofertę.

Kalendarz imprez