O nas


Aplikacja mobilna dostępna na smartfony i tablety, przewodnik i katalog, prezentacje na międzynarodowych imprezach wystawienniczych, zajęcia z języków obcych oraz marketingu i przedsiębiorczości - to najważniejsze elementy Kurpiowskiego Parku Kulturowego - projektu unijnego, w który zaangażowały się Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, Powiat Ostrołęcki oraz Kurpiowska Organizacja Turystyczna. Projekt jest realizowany na terenie trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, bowiem Kurpie to region położony na pograniczu trzech województw.

 

Kurpie to plastyka obrzędowa, folklor muzyczny, tkactwo i obróbka lnu, garncarstwo, rzeźbiarstwo, bursztyniarstwo, plecionkarstwo, wycinankarstwo, haft i koronka, przetwórstwo drzewne, produkty regionalne.

Dziś rękodzieło i rzemiosło ludowe to jedna z najbardziej rozwojowych gałęzi e-biznesu. Ta dziedzina nie jest zdominowana przez wielkie sieci, z którymi trudno konkurować. Kurpie to także dzika przyroda i tereny idealne do aktywnego wypoczynku. 

Czas zaprosić wszystkich Polaków do Kurpiowskiego Parku Kulturowego! Czas się chwalić tym, co mamy!

Projekt ma pomóc w popularyzacji różnorodnych form kultury ludowej, a twórcom i artystom dostarczyć wiedzę, umiejętności i instrumenty do efektywnej działalności. To przełoży się na rozwój przedsiębiorczości obszaru. Kurpiowski Park Kulturowy będzie magnesem dla turystów i jednocześnie znakiem firmowym.

Projekt został podzielony na kilka elementów: blok zajęć warsztatowo-szkoleniowych (język angielski z elementami Biznes English; marketing; przedsiębiorczość oraz warsztaty promocyjne)

Serwis internetowy kurpiowskipark.pl będzie dużą platformą, w której każdy z uczestników – o ile będzie chciał – otrzyma własny profil. Ma to być jego wizytówka w internecie. Twórcy, artyści i rzemieślnicy będą mogli w nim umieszczać wpisy o nowych produktach, miejscach, gdzie będzie można ich spotkać, o zdobytych nagrodach lub wyróżnieniach, a nawet promocjach.

Umożliwimy twórcom także pokazanie się na największych międzynarodowych imprezach wystawienniczych. Jesienią tego roku zabierzemy ich m.in. na targi turystyczne do Poznania i Warszawy.

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji  powstało 1998 r. z inicjatywy aktywistów, działaczy dawnego  Oddziału Powiatowego PTTK. Zajmuje się propagowaniem, rozwijaniem turystyki i wypoczynku w regionie.

W sferze szczególnego zainteresowania Stowarzyszenia znajduje się młodzież szkolna, osoby niepełnosprawne, lokalni wytwórcy ludowi. Ważną rolę odgrywa w Stowarzyszeniu popularyzowanie historii oraz rozwijanie działalności  kulturalnej Kurpiowszczyzny,  w tym organizowanie  cyklicznych  imprez regionalnych.

Organizacja zajmuje się redagowaniem i wydawaniem czasopism dotyczących propagowania tradycji i kultury regionu Puszczy Kurpiowskiej. Stowarzyszenie w swojej działalności zajmuje się również  promocją i rozwojem postaw przedsiębiorczych i ekologicznych.

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza jest organizacją pozarządową, która od 2003 roku, czynnie działa na rzecz rozwoju turystyki na terenie Północnego Mazowsza. LOT PM nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników. Wszystkie prace wykonywane są przez wolontariuszy społecznie.

Podstawowym celem Lokalnej Organizacji turystycznej Północnego Mazowsza jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku Północnego Mazowsza jako regionu atrakcyjnego turystycznie poprzez między innymi inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz integracją środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego w regionie, a także osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem i promocją turystyki w regionie. Priorytetem jest również stworzenie systemu "it", łączy się to z koniecznością zainicjowania platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami terytorialnymi, regionalnymi (w szczególności regionalnej organizacji turystycznej w województwie) i krajowymi.

  

Powiat Ostrołęcki - powiat położony jest na ziemiach będących częścią trzech krain geograficznych: Równiny Kurpiowskiej (północna część powiatu), Doliny Dolnej Narwi (środkowa) i Międzyrzecza Łomżyńskiego (południowa). Powiat ostrołęcki jako jednostka samorządu terytorialnego posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji projektów z Funduszy Strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ? realizowane projekty z zakresu infrastruktury drogowej, turystycznej, sportowej i oświatowej. Powiat w poprzednim i obecnym okresie programowania realizował i realizuje podobne projekty współfinansowane ze środków EFS. Samorząd posiada odpowiednio przygotowaną kadrę do realizacji  projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Współpracuje z lokalnymi samorządami terytorialnymi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie rozwoju kultury i tradycji. Od kilku lat Powiat obejmuje Patronatem warsztaty "Ginące zawody" realizowane przez Oddział Kurpiowski Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Ostrołęce. Posiada więc wiedzę, doświadczenie oraz nawiązana sieć kontaktów w zakresie twórczości ludowej.

Kurpiowski Park Kulturowy
 
Lider projektu:
 
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji
Biuro Projektu:
ul. Bogusławskiego 18
07-410 Ostrołęka
tel.: +48 29 7645195
e-mail: biuro@kurpiowskipark.pl
 
Partnerzy projektu:
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza
ul. Mickiewicza 23
06-408 Krasne
tel. 500 018 187
 
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Pl. Gen. Józefa Bema 5
07-410 Ostrołęka
tel.: 29 764 27 49
 
Podmiot wspierający:

Kurpiowska Organizacja Turystyczna
ul. Bogusławskiego 18
07-410 Ostrołęka
tel.: +48 29 7645195
 

Kalendarz imprez