Aktualności

Drugie postępowanie o wyłonienie...

... platformy twórczości ludowej wraz z informacją turystyczną wraz z CMS oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych w ramach projektu „Kurpiowski Park Kulturowy” 

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Ostrołęce , ul.Bogusławskiego 18 , 07-410 Ostrołęka, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145506, NIP 758-187-89-88, REGON 550666121 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy platformy twórczości ludowej wraz z informacją turystyczną wraz z CMS oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych w ramach projektu „Kurpiowski Park Kulturowy” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10

Specyfikacja zamówienia dostępna jest w biurze Kurpiowskiego Parku Kulturowego w Ostrołęce, ul. Bogusławskiego 18 oraz do pobrania <LINK>

Kalendarz imprez