Aktualności

Inauguracja projektu Kurpiowski Park Kulturowy

Informujemy, że w dniu 21 lutego br. w Łęgu Starościńskim (kompleks Zagroda Leśna) odbędzie się konferencja inaugurująca projekt Kurpiowski Park Kulturowy. W programie: prezentacja Projektu, jego założeń, celów i rezultatów, referaty dotyczące ginących zawodów, form popularyzowania kultury i artystów ludowych oraz możliwości rozwoju turystyki.

Kurpiowski Park Kulturowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce, natomiast Partnerami są: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, Kurpiowska Organizacja Turystyczna. Wsparcia finansowego na realizację projektu udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Koordynator Projektu Kurpiowski Park Kulturowy
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji
ul. Bogusławskiego 18 ,07-410 Ostrołęka
tel: 297645195

Kalendarz imprez