Aktualności


Warning: key() expects parameter 1 to be array, null given in /includes/view/strony/aktualnosci.php on line 14

Informacja nt. postępowania o wyłonienie...

...wykonawcy platformy twórczości ludowej wraz z informaccją turystyczną.

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Ostrołęce, ul.Bogusławskiego 18 , 07-410 Ostrołęka, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145506, NIP 758-187-89-88, REGON 550666121 informuje, że do dnia 12 lipca 2013 roku, do godz. 9.00 złożone zostały trzy oferty na wykonanie platformy twórczości ludowej wraz z informacją turystyczną wraz z CMS oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych w ramach projektu ?Kurpiowski Park Kulturowy? przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości ? Fundusz Grantów na Inicjatywy, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi o 17 lipca. O wynikach postępowania poinformujemy 18 lipca 2013 roku.

Kalendarz imprez