Aktualności


Warning: key() expects parameter 1 to be array, null given in /includes/view/strony/aktualnosci.php on line 14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Ostrołęce, ul.Bogusławskiego 18 , 07-410 Ostrołęka, działające na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145506, NIP 758-187-89-88, REGON 550666121 informuje, że w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy platformy twórczości ludowej wraz z informacją turystyczną wraz z CMS oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych w ramach projektu „Kurpiowski Park Kulturowy” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10 złożone zostały trzy oferty, w tym jedna podlegająca odrzuceniu.

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Ostrołęce (Lider projektu KPK) wybrało ofertę złożoną przez DAUNPOL Sp. zo.o., ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa; cena: 149.445 PLN brutto

Oferta odrzucona - 7SZTUK.PL Marek Januszczyk (Konsorcjum), ul. Kościelna 30/7, 19-100 Mońki; cena: 148.000 PLN brutto

Wyjaśnienie dotyczące oferty odrzuconej: Odrzucenie oferty złożonej przez 7SZTUK.PL Marek Januszczyk (Konsorcjum), ul. Kościelna 30/7, 19-100 Mońki, spowodowane było tym, że oferta złożona w terminie była niekompletna. Oferent dostarczył kopertę z dokumentacją w dniu 19.07.2013 o godz. 15.30, czyli 7 dni po terminie. Komisja przyjęła kopertę z dokumentacją, ale nie została ona otwarta i została zdeponowana wraz z całą dokumentacją postępowania.

Kalendarz imprez