Aktualności


Warning: key() expects parameter 1 to be array, null given in /includes/view/strony/aktualnosci.php on line 14

Informacja z otwarcia ofert: zamówienie 1/2013

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Ostrołęce, ul.Bogusławskiego 18 , 07-410 Ostrołęka, działające na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145506, NIP 758-187-89-88, REGON 550666121 informuje, że w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy platformy twórczości ludowej wraz z informacją turystyczną wraz z CMS oraz interfejsami dla urządzeń mobilnych w ramach projektu „Kurpiowski Park Kulturowy” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10  zostały złożone 3 oferty.

 

Wykaz złożonych ofert:

PFD Przemysław Sitnik, ul. Piaskowa 5/7, 05-402 Otwock; cena: 110.700 PLN brutto
7SZTUK.PL Marek Januszczyk (Konsorcjum), ul. Kościelna 30/7, 19-100 Mońki; cena: 148.000 PLN brutto
DAUNPOL Sp. zo.o., ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa; cena: 149.445 PLN brutto

Aktualnie trwa ocena złożonych ofert. O wynikach poinformujemy po zakończeniu prac komisji.

Kalendarz imprez