Aktualności

Kurpiowski Park Kulturowy - plany na najbliższe 5 lat

Minęło kilka tygodni odkąd zakończył się projekt „Kurpiowski Park Kulturowy”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Był to czas wyjątkowo pracowity dla nas. Oprócz sprawozdawczości, intensywnie pracowaliśmy na opracowaniem strategii kontynuacji projektu.

Tak, jak Państwo już wiecie, działania rozpoczęte w trakcie realizacji projektu muszą być i będą kontynuowane przez najbliższe pięć lat.

Strategia została przekazana już do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i otrzymała bardzo dobre opinie. Oto niektóre z działań, które już podjęliśmy lub właśnie przygotowujemy.

1. Kurpiowski Park Kulturowy – produktem turystycznym Mazowsza. W najbliższym czasie opracowana zostanie strategia produktu turystycznego, jego wdrożenia i rozwoju. Przygotujemy diagnozę potencjału produktowego, analizę otoczenia produktu turystycznego oraz SWOT. Przedstawimy koncepcję rozwoju produktu turystycznego, jego cele i obszary rozwoju, opis koncepcji, elementy i funkcjonowanie produktu oraz szczegółowy plan działań na rzecz rozwoju produktu. Ważnym elementem będzie dokładne przygotowanie założeń promocji i kreacji marki produktu turystycznego „Kurpiowski Park Kulturowy”, koncepcje promocji produktu (podstawowe narzędzia promocji) i harmonogram wdrażania.

2. Stworzenie znaku promocyjnego oraz certyfikatu „Kurpiowski Park Kulturowy POLECA”. Korzystać będą mogli z niego twórcy i artyści ludowi oraz przedsiębiorcy - kwaterodawcy (gospodarstwa eko- i agroturystyczne; pensjonaty, hotele), restauracje i organizatorzy turystyki. Szczegółowe warunki, jakie trzeba będzie spełnić, żeby korzystać ze znaku promocyjnego, zostaną określone wkrótce.

3. Aktualizacja i rozbudowa bazy twórców i artystów ludowych. Planujemy dalsze rozbudowywanie bazy twórców i artystów ludowych z regionu Kurpiowszczyzny. Jest to bowiem jedyny zbiór informacji o całym regionie i ludziach zajmujących się rękodziełem, bez względu na miejsce zamieszkania. Do tej pory nie powstała taka baza, tym bardziej jest wskazane jej rozwijanie i kontynuowanie. W tej chwili w bazie mamy blisko 100 twórców. Profile kilkunastu innych zostaną utworzone w najbliższym czasie.

4. Zastrzeżenie nazwy i znaku towarowego „Kurpiowski Park Kulturowy” oraz „KurpiowskiPark.pl”. Rozpoczęliśmy procedurę w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynym właścicielem marki będzie Stowarzyszenie. Działanie to ma uniemożliwić nieuczciwym osobom fizycznym lub prawnym wykorzystywanie marki, na której popularność, renomę i dobre imię pracowaliśmy przez wiele miesięcy.

5. Rozszerzenie obszaru działania „Kurpiowskiego Parku Kulturowego” o obszar Kurpi Białych.

6. E-booki – wydawnictwa elektroniczne KPK. W opracowaniu jest wydanie wszystkich publikacji KPK w formie elektronicznej (e-booki), które mogą być dystrybuowane bez ograniczeń za pośrednictwem internetu. Już w tej chwili mamy podpisaną umowę z jednym z największych w Polsce dystrybutorów. 

7. Promocja projektu „Kurpiowski Park Kulturowy” na międzynarodowych imprezach wystawienniczych. Kurpiowski Park Kulturowy był promowany m.in. na Międzynarodowych Targach Turystycznych FESPO 2014 w Zurichu (27.01-2.02.2014) oraz Vakantiesalon 2014 w Brukseli (6-10.02.2014). W najbliższym czasie Kurpiowski Park Kulturowy – dzięki współpracy z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną – promowany będzie na: Międzynarodowych Margach ITB w Berlinie (5-9 marca 2014) oraz Międzynarodowych Targach MITT w Moskwie (19-22 marca 2014).

8. Opracowanie wspólnie z kwaterodawcami oraz twórcami i artystami ludowymi programów-pakietów wycieczek przyjazdowych. Oferty mają być tak skonstruowane, by przyjezdni mieli zapewniony nie tylko wypoczynek w Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, ale przede wszystkim możliwość poznania kultury ludowej oraz osób, które wykonują rękodzieło (organizacja warsztatów, pokazów itp.). Programy-pakiety zostaną rozesłane do biur podróży i touroperatorów, które będą mogły organizować wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz seniorów.

9. Opracowanie i przygotowanie oznakowania w terenie (tablic i znaków informacyjnych): wartościowych i ciekawych miejscach, szlakach Kurpiowskiego Parku Kulturowego

 

Kalendarz imprez