Aktualności

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego (marketing)

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, jako zamawiający zwrócił się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z marketingu w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o nazwie “Kurpiowski Park Kulturowy”

 

Na przedstawione zapytanie ofertowe wpłynęło osiem ofert.  Po rozpatrzeniu wszystkich, najkorzystniejsze oferty przedstawiły:

Zajęcia prowadzone w Nowogrodzie: Monika Bryk z Ostrołęki

Zajęcia prowadzone w Czarni: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR z Bielska Białej

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji postanowiło przyjąć obie oferty.

Kalendarz imprez