Aktualności

Plener Sztuki Ludowej

Kurpiowska Organizacja Turystyczna (KOT) od ponad 15 lat jest animatorem wszechstronnych działań na rzecz promocji ludowej sztuki i tradycji Kurpiowszczyzny. Prezentowane w naszym wydawnictwie fotografie nie są w stanie oddać klimatu i uroku dzieł stworzonych przez uczestników Pleneru Sztuki Ludowej, który odbył się we wrześniu 2020 roku w Wykrocie k. Myszyńca. Miejsce pleneru zostało wybrane nieprzypadkowo. Właśnie tu kontynuowane są tradycje zrealizowanego przez KOT w 2013 roku projektu „Kurpiowski Park Kulturowy” - wspierającego i promującego nie tylko ludowych artystów specjalizujących się w rękodziele i rzemiośle artystycznym (rzeźba, malarstwo, koronkarstwo, wycinankarstwo itp.). W plenerze uczestniczyli twórcy ginących na naszych oczach zawodów lutnika, koronkarek i hafciarek oraz twórczyń barwnych wycinanek i kwiatów z bibuły.

Uczestniczący w plenerze artyści nie tylko z Kurpi Białych i Zielonych lecz również zafascynowani kurpiowską przyrodą z Podlasia i Północnego Mazowsza. W naszym wydawnictwie prezentujemy różnorodne, niepowtarzalne artystycznie dzieła inspirowane lokalną tradycją i krajobrazowymi atrakcjami kurpiowszczyzny. Plener był zorganizowany dzięki finansowemu i merytorycznemu wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz zaangażowaniu lokalnej społeczności aktywnie wspierającej tworzących swe prace artystów. Pragniemy przedstawić uczestniczących w plenerze twórców oraz stworzone podczas pleneru ich dzieła. Twórczy i niepowtarzalny klimat Pleneru Sztuki Ludowej w Kurpiowskim Parku Kulturowym był zasługą zarówno samych twórców, jak społecznie zaangażowanych przy jego organizacji członków Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej. Zapraszamy również do obejrzenia filmowego reportażu z pleneru w Internecie na stronie www.kurpiowskipark.pl, gdzie można obejrzeć artystów przy pracy oraz wysłuchać o ich fascynacjach kurpiowską kulturą i pięknej otaczającej przyrody.

 

Kalendarz imprez