Aktualności

Wyjazd studyjny - Myśliwskie Smaki 2013 (relacja)

W minioną sobotę uczestnicy warsztatów promocyjnych wyjechali do Pisza na wyjazd studyjny. Celem była impreza Myśliwskie Smaki 2013, organizowana już po raz piąty.

Do Pisza przyjechali uczestnicy zajęć z dwóch grup - podlaskiej i mazowieckiej. W sumie w wyjeździe wzięło udział blisko 40 osób.

Uczestnicy podpatrywali jak inne regiony wykorzystują tradycje i folklor do promocji regionu i własnej oferty podczas różnego rodzaju imprez plenerowych.

Wyjazd jest organizowany w ramach warsztatów promocyjnych z projektu ?Kurpiowski Park Kulturowy? przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości ? Fundusz Grantów na Inicjatywy, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10

Galeria zdjęć

 

Kalendarz imprez