Aktualności


Warning: key() expects parameter 1 to be array, null given in /includes/view/strony/aktualnosci.php on line 14

Wyjazd studyjny - warsztaty promocyjne

W sobotę, 17 sierpnia 2013 r. uczestnicy warsztatów promocyjnych będą uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do Pisza. Celem wyjazdu będzie zdobycie wiedzy, umiejętności, wymiana doświadczeń podczas jubileuszowej piątej edycji imprezy Myśliwskie Smaki.

Uczestnicy zobaczą m.in jak inne regiony wykorzystują kulturę, tradycję i folklor do promocji regionu i swoich ofert.

Program wyjazdu:

Grupa mazowiecka: 
11:30 - odjazd z Myszyńca, przy dworcu PKS
11:50 - odjazd z Kadzidła, Dworzec PKS
12:15 - odjazd z Ostrołęki, przystanek przy ul. Mostowej

Grupa podlaska:
12:50 - odjazd z Nowogrodu, parking przy kościele (róg ulic Miastkowej i Zamkowej)
13:35 - odjazd z Borkowa, parking przy OSP Borkowo
13:55 - odjazd z Kolna, parking przy Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu
pobyt w Piszu na imprezie "Myśliwskie Smak" 
wyjazd w drogę powrotną w godzinach wieczornych.

Wyjazd jest organizowany w ramach warsztatów promocyjnych z projektu „Kurpiowski Park Kulturowy” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 4/14/2012/POKL/03_10

Kalendarz imprez