Aktualności


Warning: key() expects parameter 1 to be array, null given in /includes/view/strony/aktualnosci.php on line 14

Zapytanie ofertowe - wynajem sali, zakwaterowanie i wyżywienie

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, jako zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sali szkoleniowej, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla grupy 20 osób w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1: poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności o nazwie “Kurpiowski Park Kulturowy”.

Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami, wyżywienie podczas jednego dwudniowego zjazdu dla każdej osoby: 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja; wyposażenie sali: projektor multimedialny z ekranem, serwis kawowy (każdego dnia dwie przerwy kawowe - kawa, herbata, cukier, śmietanka, ciasto).
Miejsce i termin składania ofert.

Oferty z wyszczególnionymi cenami poszczególnych pozycji i całości zamówienia wyrażonymi w polskich złotych (w kwotach brutto) należy składać w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce, ul. Bogusławskiego 18 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@kurpiowskipark.pl do dnia 24.07.2013 r.

SRTiR zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty

Ewentualne zapytania prosimy kierować telefonicznie (29 764 51 95) lub pocztą elektroniczną. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Monika Ejzemberg - koordynator projektu

Zajęcia zaplanowane są:
- na Podlasiu: terminy zjazdów: 21-22.09. oraz 28-29.09.2013 r.
- na Mazowszu: terminy zjazdów: 14-15.09. oraz 5-6.10.2013 r.

Kalendarz imprez