Warto zobaczyć

Prywatne Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Powstało w 2009 r. Jest prywatną placówką założoną i prowadzoną przez twórców ludowych Zdzisława i Laurę Bziukiewiczów.

W muzeum zgromadzone są przedmioty pochodzące z Kurpi Zielonych, obrazujące dawną materialną kulturę tego regionu. Najstarsze eksponaty datowane są na na koniec XVIII wieku. 

Zbiory w Muzeum Kurpiowskim w Wachu (w sumie ponad 3 tys. eksponatów) zostały podzielone na tematyczne działy: Tkactwo, Bursztyniarstwo, Stolarstwo,  Szewstwo, Plecionkarstwo, W domu, W zagrodzie, Bartnictwo, Strój, Stajnia, Rzemiosło. Zbiory uzupełnia także Biblioteka Kurpiowska o tematyce regionalnej i bursztyniarskiej, z licznym „białymi krukami”. Muzeum działalność edukacyjną: warsztaty i lekcje muzealne.

Prywatne Muzeum Kurpiowskie w Wachu, Wach 14, tel. 607676356 lub 607110393, www.muzeum.kurpie.com.pl

Galeria zdjęć

 

Lokalizacja

Kalendarz imprez