Warto zobaczyć

Leśna ścieżka rowerowa Jezioro Krusko

Przy leśniczówce Serafin zaczyna się leśna ścieżka rowerowa. Trasa dobrze przygotowana. Są parkingi, wiaty. Szlak mierzy 16 km i jest oznakowany, umieszczono przy nim 17 stanowisk edukacyjnych.

Trasa kończy się na parkingu przed wejściem do rezerwatu przyrody Serafin (opis w dziale rezerwaty). Są tu też: tablice informacyjne, miejsce na ognisko, parking, wiata, toalety i duży zbiornik przeciwpożarowy.

 

Niegdyś jezioro nazywało się Krusko

Nie ma po nim śladu. Obszar jeziora jest torfowiskiem i bagnem objętym ochroną prawną, jako rezerwat Serafin. Jezioro zaczęło zarastać. Dzieła dokończył człowiek - w XIX w. rozpoczęto osuszanie okolicznych łąk. Jezioro zarosło zupełnie. Większą część rezerwatu zajmuje pło. Jest to "kożuch" roślinności pływającej, która zarosła powierzchnię jeziora. Na obrzeżach torfowiska występują znacznie uwodnione gleby potorfowe. Torfowiska przejściowe należą do rzadkich w naszej strefie klimatycznej i zaliczane są do osobliwości przyrodniczych. Występują tu 102 gatunki roślin naczyniowych i 33 gatunki mszaków. Żyją rzadkie i chronione gatunki roślin, np.: storczyk krwisty, storczyk plamisty, nasięźrzał pospolity, przęstka pospolita, pływacz średni, wełnianka delikatna, dziewięciornik błotny i wierzba lapońska. Rosną też gatunki mchów reliktowych. Wśród ptaków zobaczymy: cietrzewie, żurawie, krwawodzioby, przepiórki, derkacze, wodniki, bekasy kszyki, brzęczki i świerszczaki. Ssaki reprezentują: łoś, sarna, zając i lis. W celu bezpiecznego zwiedzania rezerwatu przygotowano ścieżkę dydaktyczną.

Pamiętajmy! W rezerwacie nie powinniśmy schodzić z przeznaczonej do zwiedzania kładki - pod złudną warstwą traw i mchów, wciąż jest woda.

Galeria zdjęć

 

Lokalizacja

Kalendarz imprez