Warto zobaczyć

Rowerowa leśna ścieżka edukacji ekologicznej w Wachu

Ścieżka rowerowa w Wachu – dł. trasy 16 km. Przebiega przez teren leśnictw Podgórze i Siarcza Łąka. Tworzy pętlę mającą swój początek i koniec przy leśnym parkingu w Wachu. Wzdłuż trasy rozmieszczono 16 tablic prezentujących zagadnienia związane z ochroną lasu, ochroną przyrody oraz innymi tematami związanymi z lasem. Wzdłuż trasy utworzono 14 przystanków tematycznych przybliżających zwiedzającym wiedzę o lesie oraz jego bogactwie przyrodniczym.

Atrakcją trasy jest wieża-dostrzegalnia pożarowa w Podgórzu (przystanek nr 6). Inne ciekawe miejsce, tym razem przedstawiające architekturę kurpiowską, jest drewniana kapliczka kubaturowa z 1918 r. (obok przystanku 13)

Ścieżka edukacyjna – przystanki tematyczne
1. Typy siedliskowe lasu
2. Wydma
3. Dary lasu
4. Drewno – surowiec doskonały
5. Podszyty
6. Ochrona przeciwpożarowa
7. Łowiectwo
8. Ochrona lasu
9. Rezerwat
10. Martwe drzewo – posusz
11. Odnowienie lasu
12. Odnowienie lasu
13. Zabytki kultury materialnej
14. Odnowienie lasu

Galeria zdjęć

 

Lokalizacja

Kalendarz imprez