Warto zobaczyć

Rezerwat Karaska

Położony jest w gminie Kadzidło koło miejscowości Piasecznia. Głównym celem ochrony jest zabezpieczenie
fragmentu jednego z największych w Polsce torfowisk wysokich z typowo wykształconą i dobrze zachowaną
roślinnością i fauną. Torfowisko Karaska jest największym na terenie Nizin Środkowopolskich torfowiskiem
wysokim i jednym z najwiekszych torfowisk wysokich w Polsce. Na obszarze torfowiska występują rzadkie i ginące 
w Polsce naturalne zbiorowiska roślinne torfowiskowe. Reprezentują je mszary wysokie i przejściowe.

Wśród roślinności torfowiskowej występują podlegające ochronie prawnej następujące gatunki roślin i zwierząt: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, turzyca strunowa, turzyca bagienna, modrzewnica zwyczajna, torfowiec
czerwony, cietrzew, żuraw, derkacz, kszyk, pustułka. Złoże torfowe posiada unikalną wartość naukową jako archiwum przyrody. Poszczególne warstwy torfowiska rejestrują informacje o różnych przemianach jakie miały
miejsce od początku powstania do dnia dzisiejszego.

Karaska jest wielkim rezerwatem wody. Jako zbiornik wodny wywiera znaczny wpływ na stosunki hydrologiczne terenów otaczających.Torfowisko jest ostoją dużych ssaków takich jak: łoś, dzik, sarna.

Galeria zdjęć

 

Lokalizacja

Kalendarz imprez