Warto zobaczyć

Rezerwat Surowe

Rezerwat Surowe

Rezerwat leśny o powierzchni 4,57 ha utworzony w 1964 r. Położony jest na terenie gminy Czarnia koło miejscowości Surowe, na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Myszyniec. Głównym celem ochrony jest zachowanie dla potrzeb naukowych i dydaktycznych fragmentu boru świerkowo-sosnowego, naturalnego pochodzenia, stanowiącego resztę Puszczy Kurpiowskiej. W rezerwacie wyróżnia się jeden zespół leśny – bór mieszany niski świerkowy. Zbiorowisko to występuje w obniżeniach terenowych, gdzie świerk wypiera sosnę i towarzyszące jej światłożądne i ciepłolubne gatunki. Sosna, mimo osiągnięcia znacznych rozmiarów i dobrych warunków wzrostu i rozwoju jest mniej liczna, gdyż przy naturalnym odnowieniu świerk, jako gatunek ciemnoznośny wypiera sosnę. Występują tu: sarny, dziki, jeże, wiewiórki, krety, myszy, ryjówki, nornice, lisy, tchórze, jelenie, kuny i inne. Wśród ptaków występują licznie: sikorki, dzięcioły, pełzacze, kowaliki, sowy, kukułki i inne. Gady reprezentowane są przez takie gatunki jak: jaszczurki, padalce, zaskrońce, płazy zaś przez żaby.          

Galeria zdjęć

 

Lokalizacja

Kalendarz imprez