Region

Rezerwat Ciemny Kąt

Utworzony w 1984 roku na powierzchni 126 ha obejmuje zalesione wzniesienia z pisków wydmowych, otoczone łąkami i znajduje się na terenie Obrębu Kolno Nadleśnictwo Nowogród, położone półtora kilometra na południowy-wschód od wsi Lemon w części północno-wschodniej Puszczy Kurpiowskiej. Drzewostany sosnowe z dużą domieszką świerka. Las odznacza się wysokim stopniem naturalności. W części południowo-zachodniej występują sosny liczące sobie około 200 lat, które podnoszą walory rezerwatu. Na obrzeżach wzniesień wydmowych dominuje świerk. W warstwie krzewów przeważa jałowiec, w warstwie podłoża borówka czarna, brusznica a między nimi płoży się mech rokitnik zwyczajny. Na mokradłach występuje olsz typowy i mszysty w warstwie ziół dominuje narecznica błotna. Charakterystyczną cechą olsz jest jego kępiasta struktura, można to zaobserwować w południowej części rezerwatu. Sąsiadujące z rezerwatem łąki zostały zmelioryzowane co spowodowało osuszenie gleby i przyśpieszyło proces mineralizacji substancji organicznych. W południowej i południowo-zachodniej części rezerwatu występują łąki z turzycą pospolitą i pęcherzykowatą stanowiącą cenne uzupełnienie zbiorowisk leśnych i wzbogacając ich szatę roślinną.

Kalendarz imprez