Region

Rezerwat Kaniston

Utworzony w 1984 roku o powierzchni 136,59 ha, obejmuje fragment kompleksu leśnego odległego 5 km na północny-zachód od wsi Zbójna. W rezerwacie tym jest jeden z największych i najlepiej zachowanych w Puszczy Kurpiowskiej bagienny las olszowy o charakterystycznej kępiastej strukturze. Drzewostan olszu ma domieszkę brzozy omszałej, świerka i jarzębiny. W warstwie ziół 70% powierzchni to turzyca błotna, pęcherzykowata i turzyca długowłosa, oraz narecznica błotna, kosaciec żółty, witlica sarnia. Rezerwat Kanistan obejmuje trzy zespoły leśne dobrze wykształcone i dwa na obrzeżach wykształcone fragmentarycznie, oraz dwa nieleśne, niskotorfowiskowe, a także fragment kwaśnej łąki. W rezerwacie występują prócz gatunków chronionych, kilka rzadkich składników flory: jeżogłówka najmniejsza, gwiazdnica długolistna, nasięźrzał pospolity, strzęplica polska, turówka leśna. Na terenie Puszczy Kurpiowskiej jest to jedyny rezerwat o tak dużej wartości przyrodniczej i sprawy melioracji na jego obrzeżach winny być podporządkowane zachowaniu tego przyrodniczego obiektu w naturalnym stanie.

Kalendarz imprez