Region

Rezerwat Jezioro Łacha

Projektowany rezerwat znajduje się w północno-wschodniej części Puszczy Kurpiowskiej, na południe od wsi Łacha, 14 km na północny-zachód d Kolna. Jego powierzchnia to około 20 ha. W 1990 roku lustro wody obejmowało 2 ha powierzchni, ale obserwujemy zanik jeziora, spowodowany melioracjami w latach 1957-1962. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni występuje duża różnorodność zbiorowisk roślinnych zasługujących na ochronę. Jezioro Łacha jest ostatnim naturalnym zbiornikiem na obszarze Puszczy Kurpiowskiej, niestety jest ono w ostatnim stadium zaniku. Zachodzi konieczność zahamowania procesu zarastania jeziora przez podniesienie lustra wody do poziomu sprzed 1950 roku. Można to zrobić poprzez zasilenie go wodą z jeziora Pogubie Wielkie i powstrzymanie odpływu rowami melioracyjnymi.

Kalendarz imprez