Region

Rezerwat Łokieć

Utworzony w 1989 roku na obszarze 139,5 ha na terenie Nadleśnictwa Nowogród w odległości 3 km na północny-wschód od wsi Popiołki i 7 km na północ od wsi Zbójna. W rezerwacie są dobrze zachowane rzadkie zbiorowiska roślinne na wzniesieniach wydmowych i płaskim terenie z wilgotnymi glebami mineralnymi. Największą powierzchnię w rezerwacie zajmuje bór czernicowy z sosną, domieszką brzozy brodawkowej, brzozy omszonej, świerka. Na południowym obrzeżu rezerwatu na wzniesieniach wydmowych występuje bór brusznicowy z drzewostanem wyłącznie sosnowym. W miejscach zatorfionych, na niewielkich powierzchniach spotkać można bór bagienny z okazami 200-letnich sosen, z borówką bagienną czarną i bagnem zwyczajnym w podszyciu. W zachodniej części rezerwatu na dużej powierzchni występuje bór mieszany z sosną, osiką, brzozą omszoną i brodawkowatą, sporadycznie olszyny tam gdzie gleba wilgotna. Cały zespół ma charakter borealny na południowo-zachodniej granicy geograficznego zasięgu. W podszyciu bardzo bogaty zestaw ziół, traw i krzewów. W Puszczy Kurpiowskiej rezerwat Łokieć stanowi wyjątkowy element szaty roślinnej. W sšsiedztwie występuje torfowisko niskie z różnymi rodzajami turzyc, a także torfowisko wysokie w południowo-wschodniej i południowo-zachodniej części rezerwatu z różnego rodzaju mchami i sosną karłowatą. Ta duża różnorodność zbiorowisk roślinnych jest charakterystyczna dla Równiny Kurpiowskiej.

Kalendarz imprez