Region

Rezerwat Podgórze

Rezerwat leśny o powierzchni 37,76 ha utworzony w 1987 roku. Położony jest w gminie Kadzidło, między wsiami Czarnią i Charcibałdą, na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Myszyniec. Głównym celem ochrony jest zachowanie drzewostanu sosnowego naturalnego pochodzenia z domieszką świerku na siedlisku boru mieszanego świeżego. Według rejonizacji przyrodniczo-leśnej, rezerwat znajduje się w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej w Dzielnicy Puszczy Kurpiowskiej. Rezerwat różni się od innych leśnych tym, że zajmuje siedliska świeżo-wilgotne. Ponad 99% powierzchni rezerwatu stanowi typ siedliskowy lasu, bór mieszany świeży. Sosna stanowi główne tło w rezerwacie tworząc drzewostan jednogatunkowy z samosiewu. Charakterystyczne jest występowanie wśród sosen sosny kołnierzykowej. Sosna kołnierzykowa charakteryzuje się specyficznym odchyleniem kory na okółkach. Drzewostanem towarzyszącym jest świerk. W rezerwacie pojawiają się naturalne samosiewy świerka określane obecnie jako podszyt a mogące w przyszłości utworzyć drugie piętro. Drzewostanami występującymi sporadycznie w rezerwacie są: brzoza i olcha. Rezerwat uważany jest jako potencjalna baza nasienna sosny i świerka. Występujące sosny zalicza się do VI klasy wieku. Rezerwat stanowi część większego kompleksu leśnego, gdzie zwierzyna znajduje dobre warunki bytowania. Można tu spotkać różne gatunki zwierząt. Wśród ssaków – sarnę, dzika, jeża, lisa, tchórza, jelenia, kunę, borsuka i inne. Wśród ptaków można obserwować – sikorki, dzięcioły, pełzacze, sowy, kukułki, słowika, drozda, kosa, srokę, pustułkę, bociana białego. Gady są reprezentowane przez jaszczurkę, zaskrońca, padalca i żmiję zygzakowatą. Płazy reprezentuje żaba. Rezerwat jest ciekawym obiektem przyrody ze względu na zróżnicowany wiekowo drzewostan. W rezerwacie można prowadzić badania naukowe nad długowiecznością drzewostanów i nad roślinnością runa leśnego.

Kalendarz imprez