Region

Rezerwat Czarny Kąt

Utworzony w 1989 roku na powierzchni 32, 97 ha, rezerwat obejmuje niewielki fragment uroczyska Wyk w Nadleśnictwie Nowogród. Las odznacza się naturalnym drzewostanem sosnowym z domieszką świerka w wieku od 90 do 100 lat. Większość obszaru rezerwatu zajmują wzniesienia wydmowe o znacznej wysokości i stromych stokach. Między wzniesieniami występują wilgotne obniżenia z wodą gruntową blisko powierzchni gleby. Tę część rezerwatu porasta borówka bagienna, bagno zwyczajne, turzyca pospolita. Pomimo niewielkiej powierzchni rezerwat reprezentuje bory sosnowe Puszczy Kurpiowskiej. Obejmuje on dwa główne typy zbiorowisk leśnych: bór brusznicowy i bór czernicowy. W odróżnieniu od rezerwatu Minos tu bór brusznicowy na wyniesionych wydmach odznacza się dorodniejszym drzewostanem.

Kalendarz imprez